andreas.png
 

Andreas Thorud has a Masters Degree in Philosophy from the University of Oslo, and has spent several years studying the history of religions, psychology and theology, as well as French, Russian and Greek. After a short career as a professional football player, he started practicing yoga in 2006. At the time, his muscles were tight from years of running back and forth on the field, but after a few years of trying, Andreas managed to develop a stable practice. Currently, yoga represents a constant in his everyday life, and he practices both Ashtanga and Yin yoga, both to achieve peace of mind and as a complement to his philosophical work.

Andreas' philosophical research and teachings focus primarily on philosophy as a practical tool and thinking approach to help us through life. He also focuses on perspectives which can enrich and deepen ethical and existential nuances, as well as support us to find a way to live a more authentic life.

His core interest is in the Greek-Roman tradition, especially Neo-Platonism and Stoicism, but he also drives on Christian Mysticism and modern existentialism. In the last year, Andreas has been deepening his practice and understanding of Yoga, studying together with Alexander Medin, and has observed abundant similarities between Eastern and Western philosophy. To communicate and share this understanding, and to stimulate a heigtened level of consciousness around what yoga and philosophy can offer us, as individuals and human beings, could be one of his future projects.

-----

Andreas Thorud har en mastergrad i filosofi fra Universitetet i Oslo, og har brukt flere år på å studere religioner, psykologi og teologi, samt fransk, russisk og gresk. Etter en kort karriere som profesjonell fotballspiller, begynte han å praktisere yoga i 2006. På den tiden var hans muskler stramme fra mange år med hardkjør frem og tilbake på banen, lyktes  Andreas å utvikle en stabil egenpraksis.  For tiden representerer yoga en stabilitet i hverdagen, og han praktiserer både ashtanga og yin yoga, både for å oppnå ro i sinnet og som et supplement til hans filosofiske arbeid. 

Andreas 'filosofiske forskning og lære fokuserer hovedsakelig på filosofi som et praktisk verktøy og tenkemåte for å hjelpe oss gjennom livet. Han fokuserer også på perspektiver som kan berike og utdype etiske og eksistensielle nyanser, samt støtte opp under hvordan vi finner en måte å leve et mer autentisk liv. 

Hans kjerneinteresse er i den gresk-romerske tradisjonen, spesielt neo-platonisme og stoikerne, men han driver også på kristen mystisisme og moderne eksistensialisme. I det siste året har Andreas forsterket sin praksis og forståelse av Yoga, studerer sammen med Alexander Medin, og har observert mange likheter mellom øst og vestlig filosofi. Å kommunisere og dele denne forståelsen, og for å stimulere et høyt nivå av bevissthet rundt hva yoga og filosofi kan tilby oss, som enkeltpersoner og mennesker, er noe han ønsker å bruke mer tid på i hverdagen framover.