dhammadipa.png
 

Venerable Dhammadipa was born in Czechoslovakia, where he studied Chinese literature and philosophy. He later pursued his studies in Jerusalem, Berlin and Paris, before enrolling at the Nalanda University in India to study Sanskrit and Buddhist philosophy. He then lived in Japan, Sri Lanka and Burma, studying and practicing as a Buddhist monk under renowned contemporary masters of Buddhism. One of his principal teachers was the Burmese meditation master Pa Auk Sayadaw, who recognized him as his first Western disciples qualified to teach meditation.

Dhammadipa’s years of training in retreat combined with his extensive scholarly background make him an ideal teacher, able to guide students in transformative meditation practice grounded in a deep understanding of the path. He has extensively taught the Dharma in both theory and practice, and led students in meditation retreats in Europe, North and South America, India, China, Taiwan, and Southeast Asia. He speaks Czech, French, German, English, Russian and fluent Chinese and reads and translates Buddhist texts from Pali and Sanskrit.

More about Dhammadipa: http://dhammadipa.info/Bio.htm

-----

Bhante Dhammadipa ble født i Tsjekkoslovakia, hvor han studerte kinesisk litteratur og filosofi. Han videreutdannet seg senere i Jerusalem, Berlin og Paris, før han begynte på Nalanda University i India for å studere Sanskrit og Buddhistisk filosofi. Han bodde da i Japan, Sri Lanka og Burma, studerte og praktiserte som en buddhistisk munk under anerkjente samtids mestere av Buddhismen. En av hans hovedlærere var den burmesiske meditasjonsmesteren Pa Auk Sayadaw. Dhamma Dipa ble anerkjent som hans første vestlige disippel kvalifisert til å undervise meditasjon.

Ven. Dhammadipas år med trening i forskjellige Ashram, kombinert med sin omfattende akademiske bakgrunn gjør ham til en ideell lærer, som kan veilede elevene i transformativ meditasjonspraksis med en forankring i en dyp forståelse av Buddhismens grunnleggende prinsipper. Han har i stor utstrekning undervist Dharma både i teori og praksis, og ledet elever i meditasjons praksis i Europa, Nord- og Sør-Amerika, India, Kina, Taiwan og Sørøst-Asia. Han snakker tsjekkisk, fransk, tysk, engelsk, russisk og flytende kinesisk og leser og oversetter buddhistiske tekster fra pali og sanskrit. Du finner mer om Dhammadipa her: http://dhammadipa.info/Bio.htm