cristian.png
 

Christian Andvig began his studies of Yoga and Tibetan Buddhism in 2012. He has undergone training in Hatha yoga, Vinyasa Yoga, Yin Yoga and Yogic Arts. The hours of Christian´s classes always have an internal focus that binds the physical yoga practice together with the philosophy of yoga. Those who come to his classes will get an improved understanding of why you do what you do on the mat, while at the same time gaining a practical experience of the yoga philosophy in your own body, mind and heart.

-----

Christian Andvig begynte med yoga og studier av tibetansk buddhisme i 2012 som var introduksjonen til hans fordypning i yoga. Han har utdannelser blant annet innen Hatha yoga, Vinyasa yoga, Yin yoga og Yogic Arts. Timene til Christian har alltid et indre fokus som binder den fysiske yogapraksisen sammen med filosofien av yoga. På denne måten kan de som kommer på timen få en større forståelse av hvorfor man gjør det man gjør i timen, samtidig som de får en direkte opplevelse av yogafilosofien i sin egen kropp, i sitt hjerte og sinn.