karina.png
 

Karina Eline Kibsgård has been teaching yoga since 2008 and currently taches at various yoga studios in Oslo.

Her background is in Dance, Ashtanga Yoga and Jivamukti Yoga. She was introduced to yoga through her studies at the Norwegian National Academy of Ballet. Today, she is one of few 800H Advanced Certified Jivamukti Yoga teachers in Scandinavia. 

In 2014, she completed her apprenticeship at the Jivamukti Yoga School in NYC, to which she travels back at least twice a year to deepen her practice under the teachings of David Life, Sharon Gannon, Yogeswari Azahar, Cassandra Rigney and Jules Febre.

Karina is also a certified 200H-Ashtanga teacher by R. Alexander Medin.

Besides her regular classes in the Oslo area, she travels around to offer workshops and immersions. She has taught at, amongst others, Norway's Yogafestival, Oslo Yogafestival, Movement Arts Festival Oslo, Prague Spirit Festival, Yogaweekend 2016. She has also held workshops for children and youngsters in schools, for students at The Norwegian School of Sports Science and for beneficiairies of the project "Back in the Ring".

-----

Karina Eline Kibsgård har undervist yoga siden 2008 og er nå lærer på forskjellige yoga-studioer i Oslo. 

Hun har en bakgrunn fra dans, Ashtanga Yoga og Jivamukti Yoga. Hun ble introdusert til yoga gjennom sine studier ved Den Norske Baletthøyskole. I dag er hun en av få 800H Advanced Certified Jivamukti Yoga lærere i Skandinavia. 

I 2014 fullførte hun lærlingplass på Jivamukti Yoga School i NYC. Her vender hun tilbake minst to ganger i året for å utdype sin praksis under sine lærere David Life, Sharon Gannon, Yogeswari Azahar, Cassandra Rigney og Jules Febre. 

Foruten hennes vanlige klasser i Oslo-området, reiser hun rundt for å tilby workshops og fordypningskurs. Hun har undervist på blant annet Norges Yogafestival, Oslo Yogafestival, Movement Arts Festival Oslo, Praha Åndfestival, Yogaweekend 2016. Hun har også arrangert workshops for barn og unge på skolen, for studenter ved Norges Idrettshøgskole og for deltagere i prosjektet "Back in the Ring".