Tommie.png
 

Tommy Tangen was introduced to yoga during a longer prison sentence at Ila prison in 2013. He felt deeply touched by yoga and chose to relinquish other forms of  exercising and just focus on yoga. It helped him loose ten kilos, find a greater peace of mind and release a lot of aches and pains. During his stay at Ila, he practiced yoga almost every day and was given the opportunity to take part in several in-depth courses. After release in 2016, Tommy has continued his study and practice of yoga. Now he is one of the main teachers for Back in the Ring at Velferdsetaten in Oslo and teaches Yoga for Vestre Viken Hospital and the Salvation Army in Bærum.

-----

Tommy Tangen ble introdusert til yoga under en lengre dom på Ila fengsel i 2013. Han kjente seg dypt berørt i sitt indre og valgte å legge bort andre former for styrketrening og bare fokusere på yoga. Det hjalp han å gå ned ti kilo, finne en større letthet i kroppen og ble fri fra mye vondter. Under oppholdet på Ila trente han yoga nesten hver dag og fikk muligheten til å ta del av flere fordypningskurs. Etter løslatelse i 2016 har Tommy fortsatt å praktiserer å studere yoga daglig. Nå er han en av hovedlærerne for Back in the Ring på Velferdsetaten i Oslo og underviser Yoga for Vestre Viken sykehus og Frelsesarmen i Bærum.