Vican.png
 

Vedran Mihic is one of Norway's most experienced yoga teachers with over 18 years of experience practicing yoga, and about 1 teaching it.

His teaching style is simple and informal. He focuses on correct tecnique, vinyasa and breath. Through a sound technical approach, and regular practice, anyone can achieve pretty much anything. Ashtanga is a practice that helps us to see who we are, so that we can choose that which no longer serves us and the world around us. Based on his personal experience and on the knowledge he has acquired through many years of teaching, Vedran manages to communicate this powerfully, so that his classes are energetic and informative.

Following his classes, you will both feel sore and inspired. 

Currently, Vedran collaborates with Puro Yoga in Oslo.

-----

Vedran Mihic er en av Norges mest erfarne yogalærere med over 18 års erfaring som utøver og 15 års erfaring som lærer.

Vedrans lærerstil er enkel og uformell. Han fokuserer på rett teknikk, vinyasa og pust. Gjennom en solid teknisk tilnærming, og vanlig praksis, kan alle oppnå stort sett alt. Ashtanga er en praksis som hjelper oss å se hvem vi er, slik at vi kan velge det som ikke lenger tjener oss og verden rundt oss. Basert på sin personlige erfaring og kunnskap han har tilegnet seg gjennom mange års undervisning, klarer Vedran å formidle dette kraftfullt, klart og tydelig. Hans klasser er energiske og informative. 

Etter Vedrans klasser, vil du både føle deg sår, lykkelig og inspirert. 

Vedran underviser jevnlig på Puro Yoga i Oslo og holder workshops over hele landet.