Vigneshwara+Bhat.png
 
 

Vighneshwara Bhat er skolert i den klassiske Sanskrit disiplinen og har en Vidan grad i Mimamsa, Dharmashastra, Agama og Yajurveda fra Sanskrit College i Mysore. Han er Indisk mester i debatt innen de filosofiske grenene av Mimamsa og Dharmashastra. Vigneshwara har også skrevet mange bøker på Sanskrit og er assisterende professor ved  ”Amrita Vishwa Vidyapeetham, Amrita school of arts and sciences” i Mysore,

Vigneshwara har også vært foreleser ved Rama Krishna Mission i Mysore.